Bản lề tủ bếp TM11.0015S Grass

Bản lề tủ bếp TM11.0015S Grass

Giá sản phẩm: 130.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: TM11.0015S Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm cơ cấu đóng mở Hãng sản xuất Grass Sản phẩm Bản lề tủ bếp TM11.0015S Grass lắp nhanh, giảm chấn gắn liền Tiomos Xuất xứ Đức Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra vượt qua 80.000 […]

xem chi tiết
Bản lề tủ bếp SSP04.0015 Grass

Bản lề tủ bếp SSP04.0015 Grass

Giá sản phẩm: 24.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: SSP04.0015 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm hoặc 1 đời tủ Hãng sản xuất Grass Sản phẩm Bản lề tủ bếp SSP04.0015 Grass thẳng lắp thường Nexis Slide-On Chất liệu Thép phủ đồng và nickel cao cấp, không rỉ Màu sắc Trắng Xuất […]

xem chi tiết
Bản lề tủ bếp CS04.0015T Grass

Bản lề tủ bếp CS04.0015T Grass

Giá sản phẩm: 39.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: CS04.0015T Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm cơ cấu đóng mở Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Bản lề tủ bếp CS04.0015T Grass thẳng, lắp nhanh, không đàn hồi Nexis Chất liệu Bằng thép cao cấp, không rỉ Màu sắc Trắng Xuất […]

xem chi tiết
Bản lề tủ bếp TM60.0015S Grass

Bản lề tủ bếp TM60.0015S Grass

Giá sản phẩm: 250.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: TM60.0015S Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm hoặc 1 đời sản phẩm tủ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Bản lề tủ bếp TM60.0015S Grass thẳng, lắp nhanh giảm chấn Tiomos 160 độ Màu sắc Trắng Xuất xứ Đức Đặc điểm – Tiêu chuẩn […]

xem chi tiết
Bản lề tủ bếp SSP65.0015 Grass

Bản lề tủ bếp SSP65.0015 Grass

Giá sản phẩm: 123.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: SSP65.0015 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm cơ cấu đóng mở Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội và Hồ Chí Minh Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Bản lề tủ bếp SSP65.0015 Grass thẳng, lắp thường Nexis Slide-On 170 độ […]

xem chi tiết
Bản lề tủ bếp SSP17AL.0015 Grass

Bản lề tủ bếp SSP17AL.0015 Grass

Giá sản phẩm: 120.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: SSP17AL.0015 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm cơ cấu đóng mở Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Bản lề tủ bếp SSP17AL.0015 Grass dùng cho khung nhôm Nexis Slide-On Xuất xứ Đức Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra vượt qua […]

xem chi tiết
Bản lề tủ bếp SSPPPC.0015 Grass

Bản lề tủ bếp SSPPPC.0015 Grass

Giá sản phẩm: 135.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: SSPPPC.0015 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm cơ cấu đóng mở Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Bản lề tủ bếp SSPPPC.0015 Grass dùng vị trí nối góc Nexis Slide-On Màu sắc Trắng Xuất xứ Đức Đặc điểm – Dùng cho gỗ dày […]

xem chi tiết
Bản lề tủ bếp SSP17GL.0015 Grass

Bản lề tủ bếp SSP17GL.0015 Grass

Giá sản phẩm: 120.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: SSP17GL.0015 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm cơ cấu đóng mở Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội và Hồ Chí Minh Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Bản lề tủ bếp SSP17GL.0015 Grass dùng cho kính lắp thường Nexis Slide-On […]

xem chi tiết
Bản lề tủ bếp SSP04.0815 Grass

Bản lề tủ bếp SSP04.0815 Grass

Giá sản phẩm: 27.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: SSP04.0815 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm cơ cấu đóng mở Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội và Hồ Chí Minh Hãng sản xuất Grass Sản phẩm Bản lề tủ bếp SSP04.0815 Grass cong vừa, lắp thường Nexis Slide-On Xuất […]

xem chi tiết
Bản lề tủ bếp SSP04.1515 Grass

Bản lề tủ bếp SSP04.1515 Grass

Giá sản phẩm: 28.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: SSP04.1515 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm cơ cấu đóng mở Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội và Hồ Chí Minh Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Bản lề tủ bếp Grass cong vừa, lắp thường Nexis Slide-On Xuất xứ […]

xem chi tiết
Bản lề tủ bếp SSP65.0815 Grass

Bản lề tủ bếp SSP65.0815 Grass

Giá sản phẩm: 128.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: SSP65.0815 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm cơ cấu đóng mở Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội và Hồ Chí Minh Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Bản lề tủ bếp SSP65.0815 Grass cong vừa, lắp thường Nexis mở 170 […]

xem chi tiết
Đế bản lề tủ bếp MP04.0015SSP Grass

Đế bản lề tủ bếp MP04.0015SSP Grass

Giá sản phẩm: 9.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: MP04.0015SSP Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm hoặc 1 đời tủ Hãng sản xuất GRASS Xuất xứ Đức Tính năng đế bản lề tủ bếp MP04.0015SSP Grass – Đế bản lề phủ nickel – Khoảng cách bắt vít cách mép tủ 37mm – Khoảng […]

xem chi tiết
Bản lề tủ bếp MP11.0015TM Grass

Bản lề tủ bếp MP11.0015TM Grass

Giá sản phẩm: 25.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: MP11.0015TM Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm cơ cấu đóng mở Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội và Hồ Chí Minh Hãng sản xuất GRASS Xuất xứ Đức Tính năng bản lề tủ bếp MP11.0015TM Grass – Đế bản lề […]

xem chi tiết
Bản lề tủ bếp MP04.0015CS Grass

Bản lề tủ bếp MP04.0015CS Grass

Giá sản phẩm: 9.500 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: MP04.0015CS Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm cơ cấu đóng mở Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội và Hồ Chí Minh Hãng sản xuất GRASS Xuất xứ Đức Tính năng bản lề tủ bếp MP04.0015CS Grass – Đế bản lề phủ […]

xem chi tiết
Bản lề tủ bếp CS04.0815 Grass

Bản lề tủ bếp CS04.0815 Grass

Giá sản phẩm: 38.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: CS04.0815 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm cơ cấu đóng mở Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội và Hồ Chí Minh Hãng sản xuất GRASS Màu sắc Đức Tính năng bản lề tủ bếp CS04.0815 – Cánh tủ dày đến […]

xem chi tiết